Vinterlig brønnboring.

Borerigg dras av to tråkkemaskiner, for å gjøre brønnboring mulig for hytte uten noe veiforbindels.