Vennesla Vannverk.

Boring av 5 stk skråbrønner til Vennesla Vannverk sommeren 2018.