Quality Hotel Sogndal .

Boring av rørvegg med stag og sprøytebetong i forbindelse med utvidelsen av Quality Hotel Sogndal.