Trondheim S.

Vi har startet boring for pelefundamentering for ombygging på jernbanestasjonen i Trondheim. Først etableres fire prøvepeler og etterpå er det ca.200 peler til 15- 21 meters dybde. Neste fase kommer i 2013.