Stavanger konserthus.

Ved Stavanger Konserthus har vi utført ca. 7800 boremeter for stålkjernepeler. Boresystem som er benyttet i de krevende massene er ett ringborkrone system. Dette borer ett rettere hull, har mindre risiko for skrens enn eksenterkrone og borer hele hulltverrsnittet inn i berg med en gang. Se video under for nærmere beskrivelse av boremetoden.