Stagforankring.

De fleste vegger i byggegroper krever avstivning for å ta opp horisontal-krefter på veggene. Stagforankring til berg eller løsmasser er den mest anvendte metoden å gjøre dette på og sikrer for tilgang til byggegropen med standard maskiner for graving og utlastning. Bergstag etablers normalt med 45 graders vinkel. Løsmassestag etableres normalt med vinkel 10-20 grader i frikjsonsjordarter eller i fastere løsmasselag. Selvborende stangstag er det ledende produktet for løsmassestag og etableres komplett i en operasjon.

Dette gir kortere byggetid enn tradisjonelle løsmassetag. Derfor har selvborende stangstag også fått anvendelse som bergstag, spesielt ved byggegroper i friksjons jordarter. Dersom det er forskyvninger på eksisterende vegger eller murer kan en løsning være å stag forankre disse for å oppnå stabilitet. Vi tilbyr også boring med foringsrør og boring i berg for tradisjonelle lissestag.