Sjølyststranda 1A.

Boring både i løsmasser og fjell for stålkjernepeler. Mengder ca. 5500 løpmeter. Volvo 290 med boremast for 6 meters rør og KH27F rotasjonskasse.