Rør- og bordimensjoner.

Senkhammer diameter er i tommer og andre mål i millimeter. Maksimum diameter er diameter på rømmerkrone eller ringborkrone for de vanligste system. Minimum diameter tilsvarer lysåpning i borsko for de vanligste systemer. Odexer er et eksentrisk borsystem med pilot og rømmerkrone.

Ringborkrone er et esentrisk system med engangskrone og borer opp hele hulldiameter med en gang. Od er ett tilsvarende system for topphammer med ringborkrone og tykkvegga gjenga rør som trekkes.