Gjennomboring i løsmasse.

Normalt tillates det ikke å grave over veier. Boring under veier for framføring av strøm, fiber, vann- og avløpsledninger gjør at trafikken kan gå som normalt. Vanlige rørdiameter i løsmasser er 140, 168, 194, 219, 273 og 324 millimeter. For enkelte formål bores det også større dimensjoner.

For å utføre arbeidet kreves normalt boregrop ved ansett og mottakergrop ved utslag. Borekrone og boresko skjeære normalt av slik at en har lik innvendig diameter. Det anbefales å montere strekkfaste PE-rør under veger i stedet for PVc og duktile rør som oftest har muffe skjøter.