Borede peler.

Borede peler for krevende forhold er normalt spissbærende peler til berg som tar trykk, men de kan også utformes for å ta strekk-krefter.

Pelene kan utformes som stålkjernepeler, men også med bæring på stålrøret. Disse pelene betegnes ofte som RD (Ruukki Drilled) for små diametre. Disse rørene leveres med hylseskjøt fra diameter 90 og opp til og med 220 i stålkvaliteter 440/460 og 550.

En fordel med disse pelene er at siden rørene er tykkveggede etableres de normalt med sentrisk boresystem, ringkrone alternativt vinger. Dette er vesentlig bedre ved boring i fyllmasser og skrå fjelloverflater enn eksentriske borekroner (Odex). Pelekapasiteter for de vanligste borediametere er vist i tekniske tabeller og sammenlignet med de vanligste stålkjerne diameter. Det er også mulig å øke kapasiteter som samvirke peler ved å bruke rør i rør, stålkjerner eller stangstag innvendig i stålrørspelene.