Barcode Bygg Oslo.

Vi er i gang med boring av pilarer for nye bygg i Bjørvika. Arbeidet gjøres med flere rigger og vi har tatt i bruk Norges første 12 meters borerigg. Oppdraget omfatter ca. 14000 meter boring for stålkjernepeler og ca. 5000 meter borede pilarer. Jobben utføres i samarbeid med Kynningsrud Fundamentering AS. Største dybder til fjell er ca. 40 meter og største borediameter 711 mm.