BORING I BISPEVIKA B7.

Da er boring i full gang på Bispevika B7, det skal bores ca 13 000 meter med stålrør i dimensjoner fra 193 til 324mm og det skal driftes opp til 4 rigger gjennom vinteren.

Se flere saker