BegrensSkade.

Vi deltar i et FoU-prosjekt som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg på grunn av grunnforhold og fundamenteringsarbeid.

Se flere saker