Hallingdal Bergboring.

FAMILIEBEDRIFT MED SPISSKOMPETANSE

Familiebedriften som drives av brødrene Nils og Geir Veslegard ble etablert i 1952. Selskapet har 60 ansatte og 16 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innen sine fagfelt.

Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring . Vårt allsidige utstyr med borerigger fra 2.5-75 tonn med senk- og tophammerrigger kan løse de fleste oppdrag. For transport har vi nødvendige lastebiler spesialbygd for boreriggene og kranbiler til håndtering/ montering av brønnutstyr, peler og stag. Vi har også diverse utstyr som: injeksjonspumper, dykkpumper, trykkgivere og akustisk nivåmåler med datalogger samt inklinometer for måling av borehullsforløp.

FOKUS PÅ HMS

Vi jobber systematisk med HMS og arrangerer en årlig HMS dag for alle ansatte i smarbeid med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste. Siden mange av våre borerigger ofte er lang fra Ål og de ansatte arbeider sammen i team to og to, har vi lagt til rette for elektronisk kommunikasjon og rapportering via SmartDok på PC/Ipad eller mobil.Dette har vi også tatt med oss for elektronisk rapportering av protokoller for dokumentasjon av utførte arbeider til våre kunder som normalt oversendes ukentlig.

ERFARING OG KOMPETANSE

Vi har også eget KvalitetSystem som bekriver organisering, stillingsinstrukser, prosedyrer og registrering samt tiltak for avviksbehandling. Vår kompetanse med brønn, gjennom og fundamenteringsboring, teoretisk kunnskap og erfaringer over mange år gjør oss i stand til å løse de fleste oppdrag. Dette danner også grunnlag for at vi kan foreslå alternative løsninger og produkter som er bedre egnet enn det som er beskrevet.

De siste årene har Hallingdal Bergboring vokst og utviklet boremetoder med løsninger som er banebrytende for norske grunnforhold og fundamenteringsmåter. Prosjekter som Møllenbergtunnelen i Trondheim og DnB Barcode i Bjørvika og Bybanen i Bergen er eksempler der vår kompetanse har vært avgjørende for valg av løsninger og gjennomføring.