Velkommen til Hallingdal Bergboring

Vi holder til på Ål i Hallingdal, og har lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring, med spisskompetanse på teknikk.  Lokalt er vi kjent som dalens brønnborer siden 1952 og hovedtyngden av brønnboring gjøres her og på vestlandet.

NYHETER

Kontakt oss.