Velkommen til Hallingdal Bergboring

Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring

Best i grunnen

 

Vi holder til på Ål i Hallingdal. Lokalt er vi kjent som dalens brønnborer siden 1952 og hovedtyngden av brønnboring gjøres her og vestover via avdelingskontor på Voss.  De siste årene har Hallingdal Bergboring vokst og utviklet boremetoder med løsninger som er banebrytende for norske grunnforhold og fundamenteringsmåter. Prosjekter som Møllenbergtunnelen i Trondheim og DnB Barcode i Bjørvika og Bybanen i Bergen er eksempler der vår kompetanse har vært avgjørende for valg av løsninger og gjennomføring.

HMS-dag 2014
HMS-dag 2014

Vi hadde vår HMS-dag fredag den 31.10.14 på Torpomoen

BegrensSkade
BegrensSkade

Vi deltar i et FoU-prosjekt som har til formål å begrense skader innen bygg og a...