Velkommen til Hallingdal Bergboring

  Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring

  Best i grunnen

   

  Vi holder til på Ål i Hallingdal. Lokalt er vi kjent som dalens brønnborer siden 1952 og hovedtyngden av brønnboring gjøres her og vestover via avdelingskontor på Voss.  De siste årene har Hallingdal Bergboring vokst og utviklet boremetoder med løsninger som er banebrytende for norske grunnforhold og fundamenteringsmåter. Prosjekter som Møllenbergtunnelen i Trondheim og DnB Barcode i Bjørvika og Bybanen i Bergen er eksempler der vår kompetanse har vært avgjørende for valg av løsninger og gjennomføring.

  HMS-dag 2016
  HMS-dag 2016

  Vi hadde vår HMS-dag fredag den 28.10.16 på Torpomoen